admin Nema komentara

U toku je implementacija softvera i postavljanje uređaja za evidenciju radnog vremena – ERVIP  za firmu PERO Zenica d.o.o.

Softver omogućava vođenje evidencije ljudskih resursa, u konkretnom slučaju za 85 radnika ove firme, evidencije radnog vremena i kontrole pristupa u skladu sa najnovijim zakonskim propisima u BiH. Na ovom projektu će biti korišteni uređaji TA-1 proizvođača TRING d.o.o. čiji je distributer za BiH IT SYSTEMS.