admin Nema komentara

Vlada Brčko Distrikta BiH

IT Systems potpisao je ugovor sa Vladom Brčko distrikta BiH za usluge izrade katastarskog softvera.

Projekat nabavke katastarskog softvera za potrebe Vlade Brčko distrikta BiH treba da omogući uspostavljanje informacionog sistema koji će biti namjenjen za dugoročno obavljanje poslovnih procesa Pododjeljenja za katastarske knjige. Novi softver će biti zamjena postojećeg softvera koji je u upotrebi. Projektom nabavke softvera, obuhvaćen je posao isporuke, instalacije i implementacije softvera, te prilagođavanja softverskog sistema potrebama Pododjeljenja za katastarske knjige, testiranje rada softvera u postojećoj računarskoj mreži Vlade Brčko distrikta  i održavanje softverskog sistema u garantnom roku. Implementacija podrazumijeva i prenos svih podataka za sve katastarske opštine iz baza podataka postojećeg sistema u baze podataka sa kojima će raditi novi katastarski sistem.