admin Nema komentara

Implementacija softvera za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa u kompaniji ASSECO SEE d.o.o. Sarajevo

IT Systems je uspješno izvršio implementaciju Softvera za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa – ERVIP u kompaniji ASSECO SEE d.o.o. Sarajevo. Kontrola pristupa, vođenje evidencije ljudskih resursa, evidencije radnog vremena u skladu sa najnovijim zakonskim propisima u BiH, samo su neke od mogućnosti koje nudi ERVIP. Na ovom projektu korišteni su uređaji TA-1 i AC1 proizvođača TRING d.o.o., čiji je distributer za BiH IT SYSTEMS.

ERVIP – Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa

Softver omogućava vođenje evidencije ljudskih resursa, evidencije radnog vremena i kontrole pristupa, u skladu sa najnovijim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. Kompatibilan je sa svim poznatijim uređajima za evidenciju radnog vremena.softver omogućava vođenje evidencije ljudskih resursa, evidencije radnog vremena i kontrole pristupa, u skladu sa najnovijim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. Kompatibilan je sa svim poznatijim uređajima za evidenciju radnog vremena, a razvijen je od strane firme IT Systems d.o.o. Softver je prilagođen uređajima proizvođača TRING, a podržani su i svi uređaji drugih proizvođača koji vrše registraciju radnog vremena bilo preko ID kartica bilo preko biometrijskih podataka (npr. otisak prsta).

Softver je baziran na IBM Lotus Notes razvojnoj platformi, što garantuje veliku sigurnost podataka i pruža široku paletu pretraga i prikaza podataka, sa mogućnošću eksporta u razne formate, kao što je XML, CSV, TXT, XLS, kao i u različite uredske aplikacije, kao što su: Excel, Word, Acrobat Reader, itd. Svaki korisnik softvera dobija svoj digitalni certifikat, pomoću kojeg se prijavljuje sa svojim imenom i korisničkom šifrom. Pored toga, svi podaci u bazi podataka se kriptuju, tako da je potpuno onemogućen neovlašten pristup podacima.

ERVIP softver automatski ažurira zapise o registracijama radnika sa uređaja za evidenciju radnog vremena. Međutim, i sam operater može ručno pokrenuti sinhronizaciju zapisa sa uređaja.
Posebna odlika ERVIP softvera je i mogućnost određivanja tzv. kliznog radnog vremena, tako da se odredi vrijeme početka računanja kašnjenja i vrijeme do kojeg se vodi redovni rad, kao i radni dani u sedmici, te vrijeme korištenja pauze. Na osnovu ovih postavki ERVIP automatski računa efektivne sate za svakog radnika. Za pojedine radnike moguće je odrediti posebno radno vrijeme.Softver ERVIP nudi niz različitih izvještaja iz kojih se može vidjeti detaljan pregled prisustva i odsustva radnika sa posla. Ovlašteni operater u svakom trenutku ima pregled radnika koji se nisu pojavili na poslu određenog dana i na jednostavan način sa jednim klikom miša unosi različita odsustva za te radnike.

Na kraju mjeseca automatski se izrađuju radne liste za svakog radnika ponaosob u Excel tablicama. Radne liste su spremne za štampu sa izračunatim efektivnim satima za svaki dan i ukupno za cijeli mjesec. Radne liste za pojedine radnike je moguće mijenjati i u samom Excelu.
Iz ERVIP baze nije moguće izbrisati niti jedan podatak, a svaka intervencija operatera na zapisu o radnom vremenu se bilježi u istorijatu zapisa zajedno sa imenom i prezimenom operatera, datumom izmjene podatka, te starom i novom vrijednošću izmjenjenog podatka.
Ukoliko neki radnik napusti firmu, iz bilo kog razloga, njegov karton u bazi se arhivira, tako da svi podaci ostaju trajno sačuvani.

KUPI ODMAH!

Ključne prednosti:

 • U potpunosti usklađen sa najnovijim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.
 • Kompatibilan sa svim poznatijim uređajima za evidenciju radnog vremena koji vrše registraciju radnog vremena bilo preko ID kartica bilo preko biometrijskih podataka (npr. otisak prsta).
 • Baziran na IBM Lotus Notes razvojnoj platformi, što garantuje veliku sigurnost podataka i pruža široku paletu pretraga i prikaza podataka.
 • Omogućava eksport podataka u razne formate, kao što je XML, CSV, TXT, XLS, kao i u različite uredske aplikacije, kao što su: Excel, Word, Acrobat Reader, itd.
 • Svi podaci u bazi podataka se kriptuju, tako da je potpuno onemogućen neovlašten pristup podacima.
 • Omogućava automatsko ažuriranje zapisa o registracijama radnika sa uređaja za evidenciju radnog vremena.
 • Radne liste se izrađuju automatski u Excel tablici spremne za štampu sa izraračunatim efektivnim satima za svaki dan i ukupno za cijeli mjesec.
 • Mogućnost određivanja tzv. kliznog radnog vremena kao i specifičnog radnog vremena za pojedine radnike.
 • Softver nudi niz različitih izvještaja iz kojih se može vidjeti detaljan pregled prisustva i odsustva radnika sa posla.
 • Ovlašteni operater u svakom trenutku ima pregled radnika koji se nisu pojavili na poslu određenog dana.
 • Brzi i jednostavan unos svih vrsta odsustva za radnike.
 • Nepromjenjive bilješke o svim promjenama na zapisima o regisraciji radnog vremena u istorijatu zapisa.
 • Trajno arhiviranje podataka.