admin Nema komentara

Početkom mjeseca ITSYSTEMS je ostvario saradnju sa kompanijom Electro team d.o.o. iz Crne Gore. Electro team d.o.o. je otkupio licence softvera za projektovanje dalekovoda DKV-PRO. U ovoj uspješnoj porodičnoj firmi koja se bavi elektroenergetikom, implementirana je najnovija verzija softvera DKV-PRO za projektovanje dalekovoda i održana je dvodnevna obuka u Podgorici.

Softverski paket za projektovanje nadzemnih vodova DKV-PRO sadrži sljedeće aplikativne module:

–            Modul Uzdužni profili nadzemnih vovoda

–            Modul  Raspored stubova

–            Modul Elmeh