Novi softver: Harmonizacija katastra i grunta

 IT Systems je uspješno završio projekat izrade novog softvera “HARMONIZACIJA EGRUNT-KATASTAR” koji se koristi za podršku u obradi podataka i izradi prijavnih listova za harmonizaciju katastra zemljišta i katastra nekretnina tj. harmonizaciju podataka između grunta i katastra. Read more